Säännöt sekä käyttösopimuksen pohja:

1. Yleistä yhteistyökutsusta

Naantalin Musiikkijuhlat kutsuu taiteilijoita yhteistyöhön. Yhteistyökutsun tavoitteena on löytää Naantalin Musiikkijuhlien käyttöön olemassa oleva taideteos, jota käytetään vuoden ajan Musiikkijuhlien visuaalisen vuosi-ilmeen keskiössä.

Jättäessään ehdotuksen hakuun taiteilija hyväksyy samalla kutsun säännöt / sopimuspohjan. Sääntöjä koskevat mahdolliset tulkintatilanteet ratkaistaan tarvittaessa neuvotellen.

2. Osallistujat

Kutsu on avoin ja siihen voivat osallistua taiteen ammattilaiset joko yksin tai yhteisellä teoksella toisen taiteilijan kanssa.

3. Ehdotuksen sisältö

Teoksen tulee soveltua Naantalin Musiikkijuhlien käyttötarkoitukseen. Ehdotettavan teoksen muoto, materiaali ja tekniikka on vapaa. Hakuun voi osallistua vain yhdellä teoksella per taiteilija.

Ehdotuksen tulee koostua seuraavista osista:

  • Kirjallinen teoskuvaus ja perustelu miksi se soveltuu juuri Naantalin Musiikkijuhlien vuosi-ilmeeksi.
  • Teoksen perustiedot: tekniikka, koko, valmistumisvuosi
  • Painokelpoinen kuva teoksesta
  • Taiteilijan CV tiivistettynä

4. Ehdotusten toimitus

Ehdotukset tulee toimittaa 31.10.2022 klo 16.00 (EET) mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Sähköpostiin on liitettävä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja sähköpostin aihekenttään maininta ”Teosehdotus”.

5. Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet

Taiteilijan jättämä ehdotus saa olla aikaisemmin julkaistu. Taiteilija vastaa ehdotusta jättäessään, että teosehdotus on käytettävissä kutsun tarkoitusta varten, eikä se heidän parhaan tietonsa mukaan loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali- tai muita oikeuksia. Sama koskee myös teoksesta otettua valokuvaa. Naantalin Musiikkijuhlat ei ota vastuuta teosehdotuksia koskevista kunnianloukkauksista tai väitteistä.

Vuoden mittainen käyttöoikeusaika alkaa syksyisin julkistettaessa seuraavan vuoden vuosi-ilmettä. Vuoden 2023 teoksen osalta Naantalin Musiikkijuhlien vuoden kuvataiteilijan ja teoksen julkistaminen tapahtuu joulukuussa 2022.

Teosehdotusten immateriaalioikeudet eivät siirry Naantalin Musiikkijuhlille.

6. Teoksen käyttökohteet

Teosta käytetään osana Naantalin Musiikkijuhlien visuaalista ilmettä, mm. seuraavissa materiaaleissa:

– Tapahtuman internetsivut ja sosiaalisen median kanavat

– Esitteet

– Oheismateriaalit mm. juliste, postikortti, kangaskassi ja vuosikuppi sekä teoksen luonteesta riippuen huivi tai muu elementti, jota festivaalin henkilökunta käyttää festivaalin aikana.

– Markkinointi kaikissa mediaformaateissa

Naantalin Musiikkijuhlat varaa oikeuden rajata tai käyttää teoksesta tarvittaessa osia/irrotettavia elementtejä eri formaateissa. Käytännössä työn tekee Naantalin Musiikkijuhlien mainostoimisto. Taiteilija tiedostaa, että teoksen tai sen osien mahdolliset sävyerot eri formaateissa ovat mahdollisia. Naantalin Musiikkijuhlat varmistaa taiteilijalta ennen oheistuotteiden valmistamista, ettei käyttö loukkaa tekijän moraalisia oikeuksia.

Vuosi-ilmeen lisäksi Naantalin Musiikkijuhlilla on varsinaisen käyttöajan jälkeenkin oikeus ilman erillistä korvausta esitellä teetettyä materiaalia osana mahdollista digitaalista tai fyysistä näyttelyä, tallennetta, dokumenttia tai muuta Naantalin Musiikkijuhlien tarinasta kertovaa epäkaupallista kokonaisuutta.

7. Korvaus

Naantalin Musiikkijuhlat maksaa teoksen vuoden mittaisesta käyttöluvasta kiinteän korvauksen 3000 € (alv. 0%) sisältäen kohdassa 6  luetellut käyttökohteet.

Mahdollisesta käyttökohteiden laajentamisesta tai ajallisesta jatkamisesta sovitaan tarvittaessa taiteilijan kanssa erikseen.

Lisäksi valittavan teoksen taiteilijalle tarjotaan kolmen viikon näyttelyoptiota Naantalin Taidehallissa Musiikkijuhlien aikaan (6.-25.6.2023). Taiteilija vastaa itse halutessaan teosten vakuuttamisesta, mutta muuten näyttelytila on Musiikkijuhlien vuoden kuvataiteilijalle maksuton.

8. Teoksen valitsijat

Vuoden 2022 teoksen valinnassa ovat mukana seuraavat tahot:

– Suvi Innilä, toimitusjohtaja, Naantalin Musiikkijuhlat

– Elina Vähälä, taiteellinen johtaja, Naantalin Musiikkijuhlat

– Heli Harni, amanuenssi, HAM

– Miia Liesegang, muotoilija, Suunnittelutoimisto Innollinen

– Musiikkijuhlien mainostoimiston edustaja

9. Teoksen valintakriteerit

Valitsijat kiinnittävät arvioinnissaan huomiota ehdotusten taiteelliseen laatuun, sopivuuteen Naantalin Musiikkijuhlien olemuksen ja sisältöjen kanssa, sekä käyttökelpoisuuteen kohdassa 5. mainittuihin tarkoituksiin.

Valitsijat voivat valita tästä hausta myös tulevien vuosien teoksia, mikäli ehdotusten laatu ja määrä sen mahdollistavat. Naantalin Musiikkijuhlat pidättää oikeuden olla valitsematta mitään ehdotuksista, mikäli edellä mainitut kriteerit eivät täyty.

10. Tulosten julkaiseminen

Valitun teoksen taiteilijalle ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti viikolla 46. Vuosi-ilme julkaistaan joulukuussa 2022. Ajankohdasta sovitaan taiteilijan kanssa erikseen.

11. Tiedustelut

Mahdolliset kysymykset koskien yhteistyökutsua voi esittää sähköpostitse: [email protected]

Tilaa Uutiskirje

Sähköposti

KUMPPANIT

Naantalin Musiikkijuhlat kiittää lämpimästi kumppaneitaan ja tukijoitaan yhteistyöstä.
Kuva: Osuuspankki Turun seutu

Tukijat

Seuraa naantalin musiikkijuhlia vuoden ympäri