​​​​​​​Rekisterinpitäjä

Naantalin Musiikkijuhlat, Naantalin musiikkijuhlasäätiö sr, PL 46, 21101 Naantali, Y-tunnus: 0476932-7

Rekisterin nimi

Naantalin musiikkijuhlien asiakasrekisteri

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Suvi Innilä, [email protected], p. 050 559 0186

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena tarkoituksena on toimia Naantalin musiikkijuhlien uutiskirjeen tilanneiden, musiikkileirille hakeneiden tai lippuvarauksen tehneiden henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Lyhytaikaisia henkilötietorekistereitä voi syntyä myös mm. kyselyiden ja arvontojen yhteydessä. Henkilötietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen, ohjelmalehtisen postitukseen, asiakkaisiin suuntautuvaan yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden ylläpitämiseen sekä kävijätilastojen kokoamiseen. Rekisteriin kuulumisen perusteena on henkilön suostumus joko uutiskirjeen tilaamisen, lippuvarauksen tai yhteystietojen muun luovuttamisen kautta.

Rekisterin tietosisältö

Naantalin musiikkijuhlien asiakasrekisteri sisältää enintään seuraavat asiakastiedot:

Sähköposti, Etu- ja sukunimi, Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, Yhteyspuhelinnumero, Henkilön itse ilmoittamat lisätiedot.

Tietoja säilytetään lippuvarausten, ilmoittautumisten ja arvontojen osalta tarvittava aika ko. tapahtumaan asti, uutiskirjeen osalta kunnes asiakas peruuttaa uutiskirjeen tilauksen.

Tietolähteet

Asiakkaan Naantalin musiikkijuhlille ilmoittamat tiedot esim. uutiskirjeen tilaaminen; musiikkileirille hakeminen; palvelun antamisen, ylläpidon tai tuottamisen yhteydessä saadut henkilötiedot; arvontojen tms. yhteydessä saadut henkilötiedot. Lisäksi voidaan käyttää julkisia tietolähteitä, kuten Suomen Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Naantalin musiikkijuhlat voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa viranomaisille, mm. koronajäljitystyön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla ja tietokannoissa, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle, [email protected], p. 050 559 0186.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tilaa Uutiskirje

Sähköposti

KUMPPANIT

Naantalin Musiikkijuhlat kiittää lämpimästi kumppaneitaan ja tukijoitaan yhteistyöstä.
Kuva: Osuuspankki Turun seutu

Tukijat

Seuraa naantalin musiikkijuhlia vuoden ympäri