Naantalin Musiikkijuhlat kutsuu kuvataiteilijoita yhteistyöhön

Naantalin Musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikkifestivaaleista. Sen ohjelmiston keskiössä on kamarimusiikki kaikessa monimuotoisuudessaan. Musiikkijuhlat tunnetaan korkeasta taiteellisesta tasostaan, idyllisistä konserttipaikoistaan sekä ajankohdastaan Suomen festivaalikesän avaajana. Naantali kaupunkina tarjoaa musiikkijuhlille kauniin viihtyisät ja merelliset puitteet.

Naantalin Musiikkijuhlat haluaa yhdistää korkeatasoisen musiikillisen elämyksen myös visuaaliseen elämykseen. Musiikkijuhlien alkuaikoina tapahtumajulisteiden suunnittelijana toimi pitkään muun muassa Erik Bruun. Haluamme jatkaa vahvan visuaalisuuden perinnettä ja tuoda taiteellisen ulottuvuuden visuaalisiin materiaaleihin.

Naantalin Musiikkijuhlien visuaalinen ilme uudistetaan kokonaisuudessaan loppuvuoden 2021 aikana. Ajatuksena on yhdistää jatkossa uusi, vielä julkistamaton logo sekä typografia vuosittain valittavaan taideteokseen vuosi-ilmeen muodostamiseksi. Vuosi-ilmettä käytetään mm. tapahtuman julisteessa ja esitteiden kansissa. Uusi visuaalinen ilme ja vuoden 2022 vuosi-ilme julkistetaan joulukuussa 2021.

Kutsummekin nyt ammattitaiteilijoita tekemään 8.11.2021 mennessä ehdotuksen teoksesta, jota voitaisiin käyttää vuoden 2022 vuosi-ilmeen keskiössä. Mikäli hakuun tulee useita sopivia ehdotuksia, voimme valita samalla myös seuraavien vuosien teoksia. Teoksen ei tarvitse olla uusi. Valintaa tehtäessä keskeistä on teoksen taiteellisen laadun lisäksi tarina tai kuvaus, joka yhdistää sen jollain tavalla Naantalin Musiikkijuhliin. Korvaus vuoden käyttöoikeudesta teokseen on 3000 euroa.

Säännöt sekä käyttösopimuksen pohja:

1. Yleistä yhteistyökutsusta

Naantalin Musiikkijuhlat kutsuu kuvataiteilijoita yhteistyöhön. Yhteistyökutsun tavoitteena on löytää Naantalin Musiikkijuhlien käyttöön olemassa oleva kuvataideteos, jota käytetään vuoden ajan Musiikkijuhlien visuaalisen vuosi-ilmeen keskiössä.

Jättäessään ehdotuksen hakuun taiteilija hyväksyy samalla kutsun säännöt / sopimuspohjan. Sääntöjä koskevat mahdolliset tulkintatilanteet ratkaistaan tarvittaessa neuvotellen.

2. Osallistujat

Kutsu on avoin ja siihen voivat osallistua taiteen ammattilaiset joko yksin tai yhteisellä teoksella toisen taiteilijan kanssa.

3. Ehdotuksen sisältö

Teoksen tulee soveltua Naantalin Musiikkijuhlien käyttötarkoitukseen. Ehdotettavan teoksen muoto, materiaali ja tekniikka on vapaa. Hakuun voi osallistua vain yhdellä teoksella per taiteilija.

Ehdotuksen tulee koostua seuraavista osista:

- Kirjallinen teoskuvaus ja perustelu miksi se soveltuu juuri Naantalin Musiikkijuhlien vuosi-ilmeeksi.

- Teoksen perustiedot: tekniikka, koko, valmistumisvuosi

- Painokelpoinen kuva teoksesta

- Taiteilijan CV tiivistettynä

4. Ehdotusten toimitus

Ehdotukset tulee toimittaa 8.11.2021 klo 16.00 (EET) mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@naantalinmusiikkijuhlat.fi. Sähköpostiin on liitettävä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja sähköpostin aihekenttään maininta ”Teosehdotus”.

5. Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet

Taiteilijan jättämä ehdotus saa olla aikaisemmin julkaistu. Taiteilija vastaa ehdotusta jättäessään, että teosehdotus on käytettävissä kutsun tarkoitusta varten, eikä se heidän parhaan tietonsa mukaan loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali- tai muita oikeuksia. Sama koskee myös teoksesta otettua valokuvaa. Naantalin Musiikkijuhlat ei ota vastuuta teosehdotuksia koskevista kunnianloukkauksista tai väitteistä.

Vuoden mittainen käyttöoikeusaika alkaa syksyisin julkistettaessa seuraavan vuoden vuosi-ilmettä. Vuoden 2022 teoksen osalta ’Naantalin Musiikkijuhlien vuoden kuvataiteilijan ja teoksen’ julkistaminen tapahtuu joulukuussa 2021.

Teosehdotusten immateriaalioikeudet eivät siirry Naantalin Musiikkijuhlille.

6. Teoksen käyttökohteet

Teosta käytetään osana Naantalin Musiikkijuhlien visuaalista ilmettä, mm. seuraavissa materiaaleissa:

- Tapahtuman internetsivut

- Esitteet

- Oheismateriaalit mm. juliste, postikortti ja kangaskassi.

- Markkinointi kaikissa mediaformaateissa

Naantalin Musiikkijuhlat varaa oikeuden rajata teosta eri mediaformaatteihin. Naantalin Musiikkijuhlat varmistaa taiteilijalta ennen oheistuotteiden valmistamista, ettei käyttö loukkaa tekijän moraalisia oikeuksia.

Vuosi-ilmeen lisäksi Naantalin Musiikkijuhlilla on varsinaisen käyttöajan jälkeenkin oikeus ilman erillistä korvausta esitellä teetettyä materiaalia osana mahdollista digitaalista tai fyysistä näyttelyä, tallennetta, dokumenttia tai muuta Naantalin Musiikkijuhlien tarinasta kertovaa epäkaupallista kokonaisuutta.

7. Korvaus

Naantalin Musiikkijuhlat maksaa teoksen vuoden mittaisesta käyttöluvasta kiinteän korvauksen 3000 € (alv. 0) sisältäen kohdassa 5 luetellut käyttökohteet.

Mahdollisesta käyttökohteiden laajentamisesta tai ajallisesta jatkamisesta sovitaan tarvittaessa taiteilijan kanssa erikseen.

8. Teoksen valitsijat

Vuoden 2022 teoksen valinnassa ovat mukana seuraavat tahot:

- Suvi Innilä, toimitusjohtaja, Naantalin Musiikkijuhlat

- Heli Harni, amanuenssi, HAM

- Miia Liesegang, muotoilija, Suunnittelutoimisto Innollinen

- Mari Tauler, Mainostoimisto Grundlage

9. Teoksen valintakriteerit

Valitsijat kiinnittävät arvioinnissaan huomiota ehdotusten taiteelliseen laatuun, sopivuuteen Naantalin Musiikkijuhlien olemuksen ja sisältöjen kanssa, sekä käyttökelpoisuuteen kohdassa 5. mainittuihin tarkoituksiin.

Valitsijat voivat valita tästä hausta myös tulevien vuosien teoksia, mikäli ehdotusten laatu ja määrä sen mahdollistavat. Naantalin Musiikkijuhlat pidättää oikeuden olla valitsematta mitään ehdotuksista, mikäli edellä mainitut kriteerit eivät täyty.

10. Tulosten julkaiseminen

Valitun teoksen taiteilijalle ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti viikolla 45. Vuosi-ilme julkaistaan joulukuussa 2021. Ajankohdasta sovitaan taiteilijan kanssa erikseen.

11. Tiedustelut

Mahdolliset kysymykset koskien yhteistyökutsua sähköpostitse: info@naantalinmusiikkijuhlat.fi


Ajankohtaista